VERSIÓ EN CATALÀ
El Coro Polifonico Universitario (CPU) de Nápols
Mestre preparadora Andreina Morra
Director i Director artístic Antonio Spagnolo

El Coro Polifonico Universitario (CPU) de Nápols és una associació sense finalitat lucrativa fundada el 1992 pel Mestre Joseph Grima .
Está compost de gairebé cinquanta elements entre estudiants (i també estrangers del projecte ERASMUS), professors e personal no docent de les Universitats de Nápols, units per la passió comú per la música i el cant. El director del cor i el director artístic des del mes de novembre de 1999 és el Mestre Antonio Spagnolo.
El CPU ha fet des del 1993 nombrosos concerts de música sagrada i profana.
Ha cantat amb les orquestres “Nuova Scarlatti” i “Discantus Ensemble” en diferents manifestacions a Nápols i en altres ciutats italianes, ha fet la gravació pel Concert del Diumenge de la ZDF (Alemanya), i a més ha executat la primera versió moderna de la Missa Pastoralis de F. Durante.
Juntament amb altres Cors Universitaris de diferents nacions del mon va cantar pel Papa, al Giubileo de les Universitats amb celebració eucarística a la plaça S.Pietro transmessa per tot el mon per la RAI (2000) i també a les Jornades Mundials de la Cultura Universitària en el 2001 i 2007.
Ha participat a l’XI International Festival Of Advent And Christmas Music With Petr Eben’s Prize que va fer-se a Praga del 30 de novembre al 2 de desembre de 2001, on ha guanyat la medalla de bronze.
Des del 1999 ha fet alguns concerts pel “Maggio dei Monumenti” organitzat pel Ajuntament de Nápols. El 2005 va participar a la II edició de “Voci nel Chiostro” organitzada per l’Associació A. Scarlatti i al Festival de Ravello.
Ha fet diferents concerts per la confreternitat dels peregrins. Ha participat en dues ocasions al Auditorium RAI de Fuorigrotta en la manifestació “Tutt’In Coro” organitzada per la Nova Orquestra “A. Scarlatti” .
Dins l'àmbit dels seus objectius institucionals, el Cor promou activitats culturals amb l'associació estudiantil "MusiCanto" de laUniversitat Nàpols "Federico II" i ha estat designat per fer concerts a diferents congressos científics nacionals e internacionals. El Cor fa a més a més també activitats socials amb concerts de beneficiència per varies organitzacions i seus napolitanes. Des de fa alguns anys que els concerts del Cor es caracteritzen per una recerca atenta a la integració de les diferents formes d'expressió artistica, associant, de mica en mica, a la música una reflexió sobre les tradicions culturals i sobre la història de la ciutat de Nápols, el coneixement dels productes històric-artístics dels espais on es desenvolupen els concerts, i les referèncias poètiques de la proposta musical.


Ha fet la seva carrera de piano sota la guia de Marisa Carretta, ha estudiat direcció coral al Conservatori de Nápols i a ha fet també alguns concerts sigui com a solista que en varies formacions de cambra. Per molts anys ha fet de docent del curs d’”Acostament a la música” a la Universitat Popular de Nápols i s’ha dedicat al estudi de l’orgue i a la composició. A més ha estat mestre preparadora de les més importants formacions corals napolitans entre les quals destacan Els Cantors de Posillipo i el cor polifonic de la Basílica de S. Maria de Piedigrotta. Durant aquesta intensa activitat ha afrontat les paginas musicals més macas i també més comprometidas del repertori coral.
En l’actualitat és Mestre preparadora del Cor Polifonic de l’Universitat Federic II de Nápols dirigit pel Mestre Antonio Spagnolo. En aquest paper ha participat també al International Festival of Advent and Christmas Music with Petr Eben's Prize de Praga i al Festival Musical de Ravello el 2005.
En qualitat de director artistic de la Associació “Libenti animo” i Mestre del mateix cor gospel, s’ha fet apreciar i coneixer gracies a nombroses manifestacions concertistics. Com a confirmació de la seua gran passió per la preparació coral, ha preparat i dirigit més de mil nens que s’han exhibit a la plaça del Plebiscito a Nápols per les celebracions de Nadal del 2000. En l’actualitat és pianista del trio “Sibillae Vocis” amb que s’ha exhibit en nombrosos concerts en contextos d’absolut relleu com, de recén, el Petit Teatre de Cort de Palau Reial a Nápols.


Havent acabat la seua carrera de cant, ha fet els seus estudis de Composició i direcció coral sota la guia del mestre Enrico Buondonno.
Ha participat als cursos de direcció “R.Goitre” i als seminaris del grup “Pro Cantione Antiqua” a Londres. Des del 1984 dirigeix el cor “Ensemble Vocale di Napoli”, amb que ha guanyat el XII Concurs Internacional “Guido D’Arezzo” i també, duas vegades, la Rassenya Internacional de cant coral de l’Alguer. Ha estat membre de la comissió del concurs internacional de cant coral de l’Alguer, després de haver guanyat en 1991 el Diapason d’argent. Ha col-laborat amb R. De Simone, A.Florio, S.Accardo, R. Clemencic, P. Maag, M.Pradella, V. Spivakov. Ha participat a les estacions concertístics de la RAI de Nápols, de l’Associació “A. Scarlatti” de Nápols i del “Sferisterio” de Macerata.
Ha col-laborat amb l’Orquestra de l’ Escala de Milán per a la realització del ‘Requiem’ de Mozart. El novembre de 1998 va dirigir la “Missa de S. Cecilia” de D. Scarlatti per a cor i orquestra en primera execució napolitana sota la guia dels Professors de l’Orquestra Scarlatti.
Des de novembre de 1999 és Director artístic del Cor Polifonic Universitari i des del 2002 del Concurs Coral Internacional “Napolifestival-Voci nel Sole”.
Juntament amb el Cor Polifonic Universitari va executar per primera vegada a Nápols en 2002 la Passió segón Joan de Alessandro Scarlatti. En maig de 2003 va dirigir per a l’Associació Scarlatti, en primera execució a Nápols, el Dixit Dominus i el Laudate Pueri de G.F.Handel.
Desenrotlla una intensa activitat didactica i de difusió del cant coral amb el CPU i el grup coral “Regesta Cantorum” de Piedimonte Matese. Juntament amb l’Ensemble Vocal va fer en 2007 uns espectacles a la Xina amb el pianista Michele Campanella.
Ha participat al Festival de Ravello i a les duas edicions de “Tutt’in coro” organitzades amb la col.laboració de la Nova Orquestra Scarlatti

Traduït per Anna Polino